Kryštof ADéHáDě

Příběh dítěte s vývojovou dysfázií a ADHD vypráví o překonávání překážek, o zoufalství, ale i o naději, která umírá poslední, a lásce, jež hory přenáší.

A také o tom, že laskavost a všímavost přinášejí ovoce, a že jsme tu proto, abychom byli jeden druhému pilířem, jenž podpírá nebe. Předlohou k vyprávění o Kryštofovi je vlastní příběh autorky Pavlíny Brzákové. Posláním knihy pak podle ní je hledání smysluplné cesty ke vzdělávání nám nejdražších bytostí – našich dětí, a to za jakýchkoli podmínek a životních situací.

Kniha “Kryštof ADéHáDě” je doslova kuřecí polévkou pro duši rodičů dětí s diagnózou ADHD. S autorčinou velmi osobní zpovědí se mnoho z nás může naprosto ztotožnit – od beznadějného pocitu, že jsem špatný rodič, přes momenty absolutního psychického vyčerpání, až po vypjaté situace, kdy nám “uletí ruka” a v zoufalství selžeme a zachováme se proti všem svým zásadám.

Kniha je ale také pozitivní inspirací pro všechny, kdo se snaží najít cestu pro fungování svého ADHD dítěte ve školkách a školách.

“Kryštof se podstatnou měrou odlišuje od vrstevníků, odmítá se podrobit standardům, které školský systém nastavuje a jejichž plnění vyžaduje,” uvádí v doslovu dětský psycholog Václav Mertin. “Za určitých okolností, v určitém čase, s některými lidmi je ochotný pracovat. Jenže pyšný dospělý nejlépe ví, kdy a jak je potřeba se chovat i pracovat a co je třeba s dítětem dělat. Jenže pokud se okolnosti nesejdou, Kryštof nepracuje. A protože si se situací neví rady, nemá dost síly (které dítě má!), aby se efektivně bránil, chová se zdánlivě zcela nepřijatelně.”

 

Knihu “Kryštof ÁDéHáDě” si můžete objednat přímo zde na stránkách