Kryštof ADéHáDě

Příběh dítěte s vývojovou dysfázií a ADHD vypráví o překonávání překážek, o zoufalství, ale i o naději, která umírá poslední, a lásce, jež hory přenáší.

A také o tom, že laskavost a všímavost přinášejí ovoce, a že jsme tu proto, abychom byli jeden druhému pilířem, jenž podpírá nebe. Předlohou k vyprávění o Kryštofovi je vlastní příběh autorky Pavlíny Brzákové. Posláním knihy pak podle ní je hledání smysluplné cesty ke vzdělávání nám nejdražších bytostí – našich dětí, a to za jakýchkoli podmínek a životních situací.

Kniha “Kryštof ADéHáDě” je doslova kuřecí polévkou pro duši rodičů dětí s diagnózou ADHD. S autorčinou velmi osobní zpovědí se mnoho z nás může naprosto ztotožnit – od beznadějného pocitu, že jsem špatný rodič, přes momenty absolutního psychického vyčerpání, až po vypjaté situace, kdy nám “uletí ruka” a v zoufalství selžeme a zachováme se proti všem svým zásadám.

Kniha je ale také pozitivní inspirací pro všechny, kdo se snaží najít cestu pro fungování svého ADHD dítěte ve školkách a školách.

“Kryštof se podstatnou měrou odlišuje od vrstevníků, odmítá se podrobit standardům, které školský systém nastavuje a jejichž plnění vyžaduje,” uvádí v doslovu dětský psycholog Václav Mertin. “Za určitých okolností, v určitém čase, s některými lidmi je ochotný pracovat. Jenže pyšný dospělý nejlépe ví, kdy a jak je potřeba se chovat i pracovat a co je třeba s dítětem dělat. Jenže pokud se okolnosti nesejdou, Kryštof nepracuje. A protože si se situací neví rady, nemá dost síly (které dítě má!), aby se efektivně bránil, chová se zdánlivě zcela nepřijatelně.”

Knihu “Kryštof ÁDéHáDě” si můžete objednat v e-shopu nakladatelství Eminent ZDE